Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden
veersystemen

U dient de aankoopfactuur te overleggen bij het claimen van garantie. De verensets van MAD zijn met de grootste zorg speciaal voor elk voertuig ontwikkeld volgens ISO-9001:2000, RDW en/of TÜV normen. De set bestaat uit hoogwaardige materialen. De eerste koper heeft gedurende het gebruik de volgende fabrieksgarantie*:

  • Levenslang op veren en montagedelen
  • Eén jaar op luchtbalgen, leidingen en accessoires
  • Eén jaar op arbeidsloon

Garantie wordt verleend op de geleverde set of onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten. Uitsluitend geldig in landen waar MAD officieel vertegenwoordigd is en na vakkundige montage door een dealer- of garagebedrijf, volgens bijgevoegde montagehandleiding. De garantie geldt bij normaal gebruik van de auto. Garantiebewijs volgens de door de autofabrikant afgegeven typegoedkeuring. Derhalve is overbelading uitgesloten voor garantieaanspraken. De voor garantie geclaimde onderdelen moeten, indien gewenst door MAD, franco aan de MAD-importeur worden verzonden. Bij toekenning van de claim worden deze delen gratis en zonder verzendkosten vervangen door MAD. De geclaimde delen worden eigendom van MAD.

Binnen 1 jaar na aankoop en montage van de set worden de onderdelen en montagekosten vergoed, conform de door MAD aangegeven tijden tegen de landelijk gemiddelde garage-uurprijs. Aanspraak op vergoeding uitsluitend via dealer of garagebedrijf met indiening van het garantiebewijs (volledig ingevuld met stempel) en de complete originele nota. MAD en haar distributeur zijn volledig gevrijwaard van overige aanspraken en gevolgkosten, voor zover niet wettelijk voorgeschreven.

* De garantieaanspraken gelden onverminderd alle andere rechten en vorderingen die de wet de koper toekent. Richtlijn 1999/44/EG (Boek 7, Burgerlijk Wetboek)

Garantieformulier