Update Coronavirus

Update Coronavirus

Samen sterk

Het coronavirus raakt ons allemaal. Er verandert veel in korte tijd en het vooruitzicht is op vele fronten nog onduidelijk. Om door deze fase heen te komen is realisme en daadkracht vereist, maar ook creativiteit en vertrouwen in de toekomst. Besef hierbij dat u een mooi bedrijf heeft, met een waardevolle functie in de markt. Dat verandert niet ineens. MAD blijft uw partner, ook in deze moeilijke tijd.

Gezondheid voorop

Bij MAD staat de gezondheid van medewerkers en hun gezinnen voorop. Wij volgen in dat kader de richtlijnen van de Rijksoverheid en haar adviseurs strikt op. Zo werkt iedereen die daar de mogelijkheid toe heeft inmiddels vanuit huis en zijn de werkplekken binnen ons bedrijf over de ruimtes verdeeld. De techniek zorgt ervoor dat u hier als klant niets van merkt.

Voorraadbeschikbaarheid en levertijden

U kunt rekenen op een voorraadbeschikbaarheid en levertijden die u van ons gewend bent. Wij hebben de goederenstromen en processen op dit moment onder controle en doen er alles aan dit ook zo te houden. Mochten de omstandigheden wijzigen dan zullen we u tijdig over de gevolgen informeren.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd.

ZORG GOED VOOR ELKAAR MAD Veenendaal